Μυκόπλασμα/Ουρεάπλασμα (M.hominis, U.urealyticum)

Είναι βακτήρια που συχνά ανιχνεύονται στα γεννητικά όργανα της γυναίκας και μάλλον μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή. Η παρουσία τους έχει σχετισθεί με πιθανή αύξηση του κινδύνου για αυτόματες αποβολές και με πρόωρο τοκετό.

Εκτελείται η ταυτόχρονη ανίχνευση του DNA και των δυο βακτηρίων με ειδική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης – PCR.

ΛΗΨΗ: Έκκριμα ή ιστός προϊόντος αποβολής.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Το δείγμα διατηρείται στους 4 °C και αποστέλλεται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο στο εργαστήριο. Θα σας αποσταλεί το υλικό μεταφοράς ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε στειλεό με ξύλινη λαβή για τη λήψη.