Μοριακός καρυότυπος προϊόντος αποβολής

Η μέθοδος, που ονομάζεται και συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός σε μικροσυστοιχίες (array CGH, aCGH), επιτρέπει τη μικρο-ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος σε 100-1000 φορές μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε σχέση με τον κλασσικό καρυότυπο.

Αποκαλύπτει ανωμαλίες που καταρχήν θα έβρισκε η κλασσική καρυοτύπηση (π.χ. τρισωμία 21, κ.α.), αλλά και υπο-μικροσκοπικές ανωμαλίες που αφορούν μικρές περιοχές χρωμοσωμάτων που λείπουν (ελλείψεις) ή που έχουν διπλασιαστεί (διπλασιασμοί) και που σχετίζονται με μεγάλο αριθμό γενετικών νοσημάτων και συνδρόμων (περίπου 120), με διάφορες διαπλαστικές ανωμαλίες, ή/και διανοητική/ψυχοκινητική καθυστέρηση και που θα είχαν παραμείνει αδιάγνωστα με τον κλασσικό καρυότυπο.

Οι αυτόματες αποβολές, που ως επί το πλείστον συμβαίνουν κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης, είναι ένα σχετικά κοινό αναπαραγωγικό πρόβλημα, που επηρεάζει 10-15% του συνόλου των κυήσεων. Είναι γνωστό ότι χρωμοσωμικές ανωμαλίες ευθύνονται για >60% των απωλειών εμβρύων κι η αποκάλυψή τους παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές γενετικές αιτίες της αποβολής αλλά και τον κίνδυνο για επόμενες κυήσεις.

Η εφαρμογή της κλασσικής καρυοτυπικής ανάλυσης στηρίζεται στην επιτυχή καλλιέργεια των εμβρυϊκών ιστών/κυττάρων, αλλά λόγω του in vivo θανάτου-νέκρωσης του ιστού κι άλλα τεχνικά προβλήματα με την καλλιέργεια ή τη κακή μορφολογία χρωμοσωμάτων, τα ποσοστά επιτυχούς ανάλυσης διεθνώς κυμαίνονται από 60 έως 90%.

Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχει ο κλασσικός καρυότυπος περιορίζονται σε μικροσκοπικά ορατές αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες και μεγάλες δομικές αναδιατάξεις μεγέθους > 10ΜΒ.

Πρόσφατα, αρκετές μελέτες, καθώς κι η δική μας πλούσια εμπειρία, έχουν αξιολογήσει την εφαρμογή του μοριακού καρυοτύπου-aCGH στην ανάλυση των δειγμάτων προϊόντων αποβολών κι ο μοριακός καρυότυπος φαίνεται να έχει αυξημένο ποσοστό κατά 10-15% ως προς την ανίχνευση παθολογικών χρωμοσωματικών ανωμαλιών που δεν θα εύρισκε ο κλασσικός καρυότυπος.

Επιπλέον, ο μοριακός καρυότυπος αποκάλυψε με επιτυχία χρωμοσωματικές ανωμαλίες σε ~50% των δειγμάτων στα οποία δεν ήταν δυνατό να εξαχθεί τελικό αποτέλεσμα με το κλασσικό καρυότυπο (κύρια λόγω προβλημάτων καλλιέργειας).

Τέλος, η εφαρμογή της εξέτασης στα προϊόντα αποβολών δεν απαιτεί τη χρονοβόρα καλλιέργεια του δείγματος, με συνέπεια ο έλεγχος να ολοκληρώνεται σε 4-5 μέρες.

Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση η InterGenetics, εκτελεί έναν έλεγχο μητρικής επιμειξίας για τα προϊόντα αποβολών που παρουσιάζουν φυσιολογικό καρυότυπο θήλεος με παράλληλη ανάλυση πολυμορφισμών DNA της μητέρας, εξασφαλίζοντας οτι ο ιστός που εξετάστηκε ήταν πράγματι εμβρυϊκός και όχι της μητέρας.

Σημειώνεται ότι ο καλύτερος ιστός για την κυτταρογενετική ανάλυση των προϊόντων αποβολής είναι οι χοριονικές λάχνες, που η λήψη τους πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα μητρικής επιμειξίας.