Μονογονεϊκή δισωμία (UPD), ανα χρωμόσωμα

Η μονογονεϊκή δισωμία αφορά την περίπτωση ένα άτομο να έχει κληρονομήσει και τα δύο αντίγραφα ενός χρωμοσώματος από τον ένα γονέα (και κανένα αντίγραφο απο τον άλλο) και μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες παθολογικές ανωμαλίες στο παιδί.

Το εργαστήριο μας προσφέρει την εξέταση για όλα τα χρωμοσώματα, για τα οποία έχουν αναφερθεί περιπτώσεις μονογονεϊκής δισωμίας που αφορούν τα χρωμοσώματα: 7, 11, 14, 15, 16 και 22.

Για την εκτέλεση κι αξιολόγηση απαιτείται η παράλληλη εξέταση των γονέων.

Η εξέταση εκτελείται σε 5 ημέρες