Μετατόπιση t(8;14) – FISH

Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(8;14) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου IGH/MYC και είναι ένδειξη οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ALL), non-Hodgkin λεμφώματος (NHL) ή λεμφώματος Burkitt και παρατηρείται στο 75-85% των περιπτώσεων.

Η ανάλυση αυτή είναι χρήσιμη σε άτομα με αιμοποιητικές διαταραχές για τη διάγνωση ή/και επιβεβαίωση των χρόνιων και οξειών λευχαιμιών, την επιβεβαίωση ύφεσης ή υποτροπής χρόνιας ή οξείας λευχαιμίας, μετά από αγωγή ή την εκτίμηση πιθανής επανεμφάνισης της αρχικής διαταραχής μετά από μεταμόσχευση μυελού.

Ανιχνεύεται με τη τεχνική FISH, με τη χρήση ειδικά σημασμένου ανιχνευτή, σε τουλάχιστον 100 μεσοφασικούς πυρήνες κυττάρων μυελού.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: