Μετατόπιση t(2;5) – FISH

Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(2;5) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου NPM/ALK και είναι ένδειξη non-Hodgkin λεμφώματος (NHL). Παρατηρείται σε πάνω από 50% των ενήλικων ασθενών με NHL και σε 10% των παιδιών και εφήβων με μέσο όρο ηλικίας 16 ετών.

Ανιχνεύεται με την τεχνική FISH, με τη χρήση ειδικά σημασμένου ανιχνευτή, σε τουλάχιστον 100 μεσοφασικούς πυρήνες κυττάρων μυελού.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: