Μαγνήσιο σπέρματος

  • Δείγμα από σπέρμα
  • Η εξέταση εκτελείται σε 24 ώρες από την ημέρα λήψης του δείγματος