Κρεατινίνη ούρων 2 & 24 ωρών

  • Δείγμα από ούρα
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά