Κλοζαπίνη (LEPONEX)

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται σε 5 ημέρες απο την ημέρα λήψης του δείγματος