Κλινική γενετική εξέταση

Κλινική γενετική διερεύνηση και εξέταση για τη διάγνωση γενετικών συνδρόμων. Η διάγνωση υποβοηθείται με ειδικές βάσεις δεδομένων. Συνιστάται όταν υπάρχει παθολογικός κλινική εικόνα, που μπορεί να περιλαμβάνει δυσμορφία, δυσπλασίες, αναπτυξιακή καθυστέρηση, νοητική υστέρηση, κ.α..