Κληρονομικός καρκίνος του στομάχου, διάχυτος (HDGC) – Γονίδιο CDH1

Ο κληρονομικός διάχυτος καρκίνος του στομάχου είναι ένας εξαιρετικά διεισδυτικός καρκίνος. Οι ασθενείς τυπικά εκδηλώνουν τα πρώτα συμπτώματα σε ηλικία ~40 ετών κι έχουν ένα σωρευτικό κίνδυνο 67% για καρκίνο μέχρι την ηλικία των 80 ετών για τους άνδρες και 83% για τις γυναίκες. Η νόσος προκαλείται από μεταλλάξεις του γονιδίου CDH1, που έχουν αναφερθεί σε όλες τις εθνότητες, αλλά είναι πιο σπάνιες σε χώρες με υψηλά ποσοστά σποραδικού καρκίνου του στομάχου, όπως π.χ. η Ιαπωνία και η Κορέα. Περίπου το 10% αυτού του τύπου των καρκίνων έχουν οικογενειακό ιστορικό της νόσου και περίπου 1-3% των περιπτώσεων φέρουν κληρονομικές μεταλλάξεις του γονιδίου CDH1. Τέλος, μεταλλάξεις του γονιδίου CDH1 μπορεί επίσης να προκαλέσουν λοβιακό καρκίνο του μαστού σε γυναίκες.

Το διεθνές Gastric Cancer Linkage Consortium (IGCLC) δημοσίευσε πρόσφατα συστάσεις για τον έλεγχο του καρκίνου αυτού (Fitzgerald, et al J Med Genet 2010;47:436-444), που συνιστάται σε περιπτώσεις:

  • Με δύο περιστατικά καρκίνου του στομάχου στην οικογένεια, με ένα άτομο κάτω των 50 ετών, με επιβεβαιωμένο διάχυτο καρκίνο στομάχου (DGC)
  • Με τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα σε πρώτου ή δεύτερου βαθμού συγγενείς, ανεξάρτητα από την ηλικία
  • Με σποραδική εκδήλωση διάχυτου καρκίνου του στομάχου πριν την ηλικία των 40 χρόνων , και
  • Με ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό διάχυτου καρκίνου στομάχου ή/και λοβιακού καρκίνου του μαστού, που ο ένας τύπος να έχει διαγνωσθεί πριν την ηλικία των 50 ετών.

Η InterGenetics εκτελεί ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS), όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων του γονιδίου CDH1 καθώς κι ανάλυση ελλείψεων/διπλασιασμών, επιτρέποντας την ανίχνευση ποσοστού >99% των παθολογικών μεταλλάξεων του γονιδίου.

Σημειώνεται ότι το τεστ είναι σε θέση να ανιχνεύσει μόνο κληρονομικές μεταλλάξεις (germline mutations) και δεν είναι κατάλληλο για την ανίχνευση σωματικών μεταλλάξεων στον ιστό του όγκου, που τυπικά βρίσκονται σε μωσαϊκισμό.

Βλέπε και γενωμική ανάλυση καρκίνων του γαστρεντερικού – 21 γονίδια