Καρκινικό αντιγόνο CA 125, CA 15.3, CA 19.9

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά