Κάδμιο

  • Δείγμα από ολικό αίμα
  • Η εξέταση εκτελείται κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο