Ιός των κονδυλωμάτων (HPV)

Ο ιός είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενος και μερικοί τύποι του ενέχονται τόσο στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, όσο και σε άλλες νεοπλασίες.

Όπως πολλά από τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα έτσι και η μόλυνση με τον ιό των θηλωμάτων συχνά δεν εμφανίζει συμπτώματα, με αποτέλεσμα τα άτομα μη γνωρίζοντας ότι είναι μολυσμένα, να μεταδίδουν τον ιό ή να εμφανίζουν επιπλοκές.

Έχουν περιγραφεί πάνω από 60 γονότυποι του ιού που διαχωρίζονται σε χαμηλού κινδύνου και σε υψηλού κινδύνου για νεοπλασίες.

Στο εργαστήριο μας εφαρμόζεται η απευθείας ανίχνευση του DNA του ιού με ειδική multiplex αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης – PCR και ταυτόχρονη γονοτύπιση του ιού, για να διαπιστωθεί η ομάδα κινδύνου.

Επιλογή 1: απλή ανίχνευση του ιού των κονδυλωμάτων (HPV) με PCR

Επιλογή 2: ανίχνευση των κυριότερων 14 τύπων HPV υψηλού κινδύνου

14 υψηλού κινδύνου: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 και 68

Επιλογή 3: ανίχνευση και γονοτύπιση των κυριότερων 25 τύπων HPV

  • 11 χαμηλού κινδύνου: 6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 70, 74 και
  • 14 υψηλού κινδύνου: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 και 68

ΛΗΨΗ: Επίχρισμα τραχήλου ή προϊόν βιοψίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Το δείγμα διατηρείται στους 4 °C και αποστέλλεται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο στο εργαστήριο. Θα σας αποσταλεί το υλικό μεταφοράς ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε στειλεό με ξύλινη λαβή για τη λήψη.