Γονίδιο USH2A – Σύνδρομο Usher τύπου 2Α (Usher syndrome, type 2A)

OMIM 608400