Γονίδιο USH1C – Σύνδρομο Usher τύπου 1C (Usher syndrome, type 1C)

OMIM 605242