Γονίδιο TOPORS – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 31 (Retinitis pigmentosa 31)

OMIM 609507