Γονίδιο TNXB – Σύνδρομο Ehlers-Danlos λόγω της έλλειψης τενασκίνης Χ

OMIM 600985