Γονίδιο TNNT2 – Διατατική καρδιομυοπάθεια 1 (Cardiomyopathy, dilated, 1D)

ΟΜΙΜ 191045