Γονίδιο TMEM43 – Μυϊκή δυστροφή Emery-Dreifuss 7, αυτοσωματική επικρατής (Emery-Dreifuss muscular dystrophy 7, AD)

OMIM 612048