Γονίδιο SPG7 – Αυτοσωματική υπολειπόμενη σπαστική παραπληγία 7 (Spastic paraplegia 7, autosomal recessive)

OMIM 602783