Γονίδιο SOD1 – Αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση 1 (Amyotrophic lateral sclerosis 1)

OMIM 147450