Γονίδιο SLC26A4 – Αυτοσωματική υπολειπόμενη βαρηκοϊα 4 διευρυμένου αιθουσαίου υδραγωγού (Deafness, autosomal recessive 4, with enlarged vestibular aqueduct)

OMIM 605646