Γονίδιο SEMA4A – Δυστροφία Cone-rod 10 (Cone-rod dystrophy 10)

OMIM 607292