Γονίδιο RS1 – Ρετινόσχιση (Retinoschisis)

OMIM 300839