Γονίδιο RPGRIP1 – Δυστροφία Cone-rod 13 (Cone-rod dystrophy 13)

OMIM 605446