Γονίδιο PRPF8 – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 13 (Retinitis pigmentosa 13)

OMIM 607300