Γονίδιο PRPF31 – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 11 (Retinitis pigmentosa 11)

OMIM 606419