Γονίδιο PRCD – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 36 (Retinitis pigmentosa 36)

OMIM 610598