Γονίδιο PLOD1 – Σύνδρομο Ehlers-Danlos τύπου VI

OMIM 153454