Γονίδιο PCDH15 – Αυτοσωματική υπολειπόμενη βαρηκοϊα 23 (Deafness, autosomal recessive 23)

OMIM 605514