Γονίδιο MYLK – Ανεύρυσμα αορτής (Aortic aneurysm, familial thoracic 7)

OMIM 600922