Γονίδιο MYH6 – Διατατική καρδιομυοπάθεια 1ΕΕ (Cardiomyopathy, dilated, 1EE)

OMIM 160710