Γονίδιο MTM1 – Φυλοσύνδετη μυοσωληνοειδής μυοπάθεια (Myotubular myopathy, X-linked)

OMIM 300415