Γονίδιο MAPT – Άτυπη προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση (Supranuclear palsy, progressive atypical)

OMIM 157140