Γονίδιο LRAT – Πρώιμη δυστροφία αμφιβληστροειδούς (Retinal dystrophy, early-onset severe)

OMIM 604863