Γονίδιο LDB3 – Υπερτροφική καρδιομυοπάθεια 24 (Cardiomyopathy, hypertrophic, 24)

OMIM 605906