Γονίδιο KCNQ1 – Σύνδρομο Jervell and Lange-Nielsen, σύνδρομο Long QT 1, σύνδρομο Short QT 2 (Jervell and Lange-Nielsen syndrome; Long QT syndrome 1; Short QT syndrome 2 )

OMIM 607542