Γονίδιο KCNH2 – Σύνδρομο Long QT 2, σύνδρομο Short QT 1 (Long QT syndrome 2; Short QT syndrome 1)

OMIM 152427