Γονίδιο KCNE3 – Σύνδρομο Brugada 6 (Brugada syndrome 6)

OMIM 604433