Γονίδιο KCNE2 – Σύνδρομο Long QT 6 (Long QT syndrome 6)

OMIM 603796