Γονίδιο JUP – Αρρυθμιογόνος δυσπλασία δεξιάς κοιλίας, νόσος Νάξος (Naxos disease; Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 12)

OMIM 173325