Γονίδιο IKBKAP – Οικογενής δυσαυτονομία (Dysautonomia, familial)

OMIM 603722