Γονίδιο GPR143 – Συγγενής νυσταγμός 6, φυλοσύνδετη μορφή (Nystagmus 6, congenital, X-linked)

OMIM 300808