Γονίδιο GATA4 – Μεσοκολπική επικοινωνία 2 (Atrial septal defect 2)

OMIM 600576