Γονίδιο FSCN2 – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 30 (Retinitis pigmentosa 30)

OMIM 607643