Γονίδιο FBXO7 – Νόσος Parkinson 15, αυτοσωματική υπολειπόμενη (Parkinson disease 15, autosomal recessive)

OMIM 605648