Γονίδιο DSG2 – Αρρυθμιογόνος δυσπλασία δεξιάς κοιλίας 10 (Arrhythmogenic right ventricular dysplasia 10)

OMIM 125671