Γονίδιο DOK7 – Συγγενές μυασθενικό σύνδρομο 10 (Myasthenic syndrome, congenital, 10)

OMIM 610285