Γονίδιο DES – Μυοπάθεια myofibrillar 1 (Myopathy, myofibrillar 1)

OMIM 125660