Γονίδιο CRX – Δυστροφία κώνου ράβδου του αμφιβληστροειδούς (Cone-rod retinal dystrophy-2)

OMIM 602225